ПРЕДУЗЕТНИШТВО У ШКОЛСКОЈ КЛУПИ

Категорија: Обавештења
Објављено понедељак, 22 октобар 2018
Аутор Смиљана Радовановић

ПРЕДУЗЕТНИШТВО У ШКОЛСКОЈ КЛУПИ

На основу Правилника о стандардима квалитета рада установе и Закона о основама система образовања и васпитања, а у циљу подржавања иницијативе и развијања предузетничког духа ове школске године формиран је Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва.

Циљ активности овог тима је развијање свести за значај целоживотног учења на тему предузетништва.

Предузетништво подразумева способност да појединац сам подстакне промене и способност да прихвати, подржи и прилагоди се иновацијама.

Укључује и преузимање одговорности за сопствене поступке, постављање циљева и њихово остваривање, као и мотивацију за успех.

То је способност појединца да преточи идеје у дела.

Подразумева и креативност, иновативност и спремност за преузимање ризика, као и способност планирања и управљања пројектима.

План рада :

1. Предавање за наставнике Mеђупредметне компетенције;

2. Предавање за наставнике Како имплементирати предузетништво у настави;

3. Упознавање ученика са предузетништвом у настави и изради пројеката на ЧОС-у;

4. Обележавање недеље предузетништва;

5. Реализација часова са исходима предузетничког учења;

6. Праћење развоја међупредметних компетенција и предузетништва кроз реализацију угледних часова са интердисциплинарним садржајима,тематског дана;

7. Мотивисање наставника и ученика;

8. Писање пројеката;

9. Реализација активности из пројеката;

10. Праћење ефеката предузетништва;

11. Обележавање празника,спортских догађаја и културних манифестација;

12.Посете/музејима,установама,.../.

Координатор тима

Смиљана Радовановић

Распоред писмених вежби, писмених задатака и тестирања у школској 2018/2019. години за 1. полугодиште

Категорија: Обавештења
Објављено уторак, 16 октобар 2018
Аутор Школа

Распоред писмених вежби, писмених задатака и тестирања  у школској 2018/2019. години за 1. полугодиште:

 

5. разред: Преузми;

6. разред: Преузми;

7. разред: Преузми;

8. разред: Преузми;

 

ВАШАР У ТОПОЛУ

Категорија: Обавештења
Објављено четвртак, 11 октобар 2018
Аутор Јасна Вуковић

Екскурзија за 8. разред 2018/2019.

Категорија: Обавештења
Објављено недеља, 14 октобар 2018
Аутор Милан Недељковић

              За ученике осмог разреда реализована је тродневна екскурзија на релацији Топола-Ваљево-Тршић-Бајина Башта-Мокра Гора-Тара-Златибор-Ужице-Топола. Екскурзија је реализована у четвртак, петак и суботу 8.,9. и 10.10.2018.године.

 

Погледај галерију

             Техничка организација је поверена туристичкој агенцији овлашћеној за ове послове ,,Биг-енекс'' д.о.о. Ваљево (превоз ученика туристичким аутобусима, осигурање ученика, заказивање посета културно-историјским споменицима, калкулација трошкова). Агенција је обезбедила лекара пратиоца и свог водича Душана Стојковића.

Опширније...

Пројектна настава

Категорија: Обавештења
Објављено четвртак, 11 октобар 2018
Аутор Јасна Павлићевић


САД СЕ ВИДИ САД СЕ ЗНА КО СЕ КАКО ПОНАША

           Први пут ове школске године се уводи обавезан изборни предмет у првом разреду, под називом Пројектна настава. Циљ учења предмета Пројектна настава је развијање опште међупредметне компетенције уз употребу информационо комуникационих технологија. Применом оваквог облика рада долази се до повезивања познатог и непознатог, учења помоћу примера, комбиновањем логичког и стваралачког мишљења. Од ученика захтева бројне активности: самостално проналажење информација, способност решавања проблема, самостално учење, рад у групи, сарадњу, критички однос према властитом и туђем раду, планирање, преузимање одговорности - што све доприноси јачању одељењске кохезије. Наставник пружа подршку, а у првом разреду често и помоћ. Пројектном наставом се развија основа дигиталне писмености. Важан исход реализације пројекта јесте оспособљавање ученика да добијене продукте учини видљивим и представи их другима.

Опширније...

        • ЛОКАЦИЈА НА КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИМО


 • КОНТАКТ ПОДАЦИ ШКОЛЕ

   

  tel: 034/6-811-003
  fax:034/6-811-003

  Мије Тодоровића бр. 8
 • Топола
 • mail: os.karadjordje1@mts.rs