Пројектна настава

Категорија: Обавештења Објављено четвртак, 11 октобар 2018 Аутор Јасна Павлићевић


САД СЕ ВИДИ САД СЕ ЗНА КО СЕ КАКО ПОНАША

           Први пут ове школске године се уводи обавезан изборни предмет у првом разреду, под називом Пројектна настава. Циљ учења предмета Пројектна настава је развијање опште међупредметне компетенције уз употребу информационо комуникационих технологија. Применом оваквог облика рада долази се до повезивања познатог и непознатог, учења помоћу примера, комбиновањем логичког и стваралачког мишљења. Од ученика захтева бројне активности: самостално проналажење информација, способност решавања проблема, самостално учење, рад у групи, сарадњу, критички однос према властитом и туђем раду, планирање, преузимање одговорности - што све доприноси јачању одељењске кохезије. Наставник пружа подршку, а у првом разреду често и помоћ. Пројектном наставом се развија основа дигиталне писмености. Важан исход реализације пројекта јесте оспособљавање ученика да добијене продукте учини видљивим и представи их другима.

Погледај галерију

У месецу септембру Ученици првог разреда и њихови учитељи реализовали су једну од планираних активности из Пројектне наставе. Тема коју су обрађивали била је Правила понашања у нашој школи под слоганом Сад се види сад се зна ко се како понаша. Ученици су одређена правила понашања илустровала, а учитељи их исписали. Презентовали су их у холу школе као изложбу. Изложбу радова су пропратили родитељи, наставници, директор школе и помоћник директора. Наши прваци настављају да раде на наредним активностима у октобру.

                                                                             Актив првог разреда

Јасна Павлићевић

Сузана Јаковљевић

Александар Божовић


Погодака: 144
        • ЛОКАЦИЈА НА КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИМО


 • КОНТАКТ ПОДАЦИ ШКОЛЕ

   

  tel: 034/6-811-003
  fax:034/6-811-003

  Мије Тодоровића бр. 8
 • Топола
 • mail: os.karadjordje1@mts.rs