ПРЕДУЗЕТНИШТВО У ШКОЛСКОЈ КЛУПИ

Категорија: Обавештења Објављено понедељак, 22 октобар 2018 Аутор Смиљана Радовановић

ПРЕДУЗЕТНИШТВО У ШКОЛСКОЈ КЛУПИ

На основу Правилника о стандардима квалитета рада установе и Закона о основама система образовања и васпитања, а у циљу подржавања иницијативе и развијања предузетничког духа ове школске године формиран је Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва.

Циљ активности овог тима је развијање свести за значај целоживотног учења на тему предузетништва.

Предузетништво подразумева способност да појединац сам подстакне промене и способност да прихвати, подржи и прилагоди се иновацијама.

Укључује и преузимање одговорности за сопствене поступке, постављање циљева и њихово остваривање, као и мотивацију за успех.

То је способност појединца да преточи идеје у дела.

Подразумева и креативност, иновативност и спремност за преузимање ризика, као и способност планирања и управљања пројектима.

План рада :

1. Предавање за наставнике Mеђупредметне компетенције;

2. Предавање за наставнике Како имплементирати предузетништво у настави;

3. Упознавање ученика са предузетништвом у настави и изради пројеката на ЧОС-у;

4. Обележавање недеље предузетништва;

5. Реализација часова са исходима предузетничког учења;

6. Праћење развоја међупредметних компетенција и предузетништва кроз реализацију угледних часова са интердисциплинарним садржајима,тематског дана;

7. Мотивисање наставника и ученика;

8. Писање пројеката;

9. Реализација активности из пројеката;

10. Праћење ефеката предузетништва;

11. Обележавање празника,спортских догађаја и културних манифестација;

12.Посете/музејима,установама,.../.

Координатор тима

Смиљана Радовановић

Погодака: 198
        • ЛОКАЦИЈА НА КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИМО


 • КОНТАКТ ПОДАЦИ ШКОЛЕ

   

  tel: 034/6-811-003
  fax:034/6-811-003

  Мије Тодоровића бр. 8
 • Топола
 • mail: os.karadjordje1@mts.rs